site map
      rss pl
   home   
   aktualności   
   artykuły   
   humor   
   FAQ   
   kontakt   
home  / 
HALS LINEHALS LINE

Aktualności

23-11-1523-11-15
Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia HALS (zmiana terminu)
Zarząd Stowarzyszenia HALS informuje, że zwołane na dzień 9 stycznia [...]

03-11-1503-11-15
Nowy członek Stowarzyszenia HALS
Zarząd Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Zeglarstwa HALS informuje o pprzyjęciu [...]

28-08-1528-08-15
Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia HALS
Zarząd Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Zeglarstwa HALS informuje o podjęciu [...]

12-02-1512-02-15
Informacja o ISSA

23-12-1423-12-14
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Wszystkiego najlepszego z okzaji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzacego Nowego [...]

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS powstało z inicjatywy aktywnej grupy instruktorów i trenerów żeglarstwa. Naszym celem jest m.in. integracja środowiska instruktorów i trenerów żeglarstwa, popularyzacja wszelkiego typu i rodzajów szkolenia żeglarskiego, doskonalenie technik i form szkolenia żeglarskiego, edukacja żeglarska wśród dzieci i młodzieży, opiniowanie aktów prawnych dotyczących uprawiania żeglarstwa i szkolenia żeglarzy, instruktorów i trenerów (szczegóły).
Certyfikaty żeglarskie Stowarzyszenia HALS:
Nowe spojrzenie na edukację żeglarską - Stowarzyszenie HALSWalne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia HALS (zmiana terminu)

Zarząd Stowarzyszenia HALS informuje, że zwołane na dzień 9 stycznia 2016 roku Walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia HALS odbędzie się w Warszawie w Ośrodku MOS-2 ul. Wał Miedzeszyński 397, początek godz. 11.00 (pierwszy termin), godz 11.15 (drugi termin).

Zarząd uprzejmie przypomina członkom Stowarzyszenia HALS o opłaceniu składek członkowskich.
Czesław Marchaj
W dniu 21 lipca 2015 r. odszedł na wieczną wachtę Członek Honorowy Stowarzyszenia HALS Czesław Marchaj.

Czołowy polski żeglarz, wicemistrz Polski w klasie FINN. Działacz żeglarski, wiceprezes PZŻ. Jeden z najsłynniejszych polskich naukowców w dziedzinie aerodynamiki i hydrodynamiki. Autor ok. 60 publikacji naukowych. Ma w swoim dorobku książki wydane przez wszystkie czołowe wydawnictwa żeglarskie na świecie. Sławę przyniosła mu wydana w 1957 r. i wielokrotnie wznawiana "Teoria żeglowania". Żołnierz Armii Krajowej, odznaczony Krzyżem Armii Krajowej i wieloma innymi odznaczeniami wojskowymi. Członek honorowy WOZŻ.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Swoją przygodę żeglarską rozpoczął dopiero w wieku 26 lat, gdy pracując w Odlewni Żeliwa w Śremie zobaczył w gablocie zakładowej ogłoszenie o kursie żeglarskim, organizowanym przez miejscowy klub żeglarski. Z powodu małej frekwencji kurs nie został zakończony, lecz dzięki determinacji, dwa lata później samodzielnie przystąpił do egzaminu na jeziorze w Powidzu...


czyli uwaga na podróbki w szkoleniu instruktorów żeglarstwa PZŻ.
O likwidacji ustępu 13 art. 37a Ustawy o  żegludze śródlądowej kontrowersyjną ustawą „de regulacyjną” pisałem w  artykule „Czarne chmury nad szkoleniem żeglarskim”. Nie przypuszczałem, że tak szybko będę pisał artykuł o podobnym tytule  ale dotyczącym szkolenia instruktorskiego.
Ostatnio co po niektóre podmioty zajmujące się szkoleniem żeglarskim zaczęły prowadzić własne szkolenie instruktorskie...


Proces szkolenia, jego jakość i efektywność oraz występujący w nim mechanizm egzaminowania  zależy od wielu skomplikowanych czynników. Można powiedzieć, że wszyscy z nas bardziej lub mniej zetknęli się z tym procesem, pobierając mniejszą lub większą różnego typu edukację. Oczywiście z procesu edukacji i jej rezultatów zawsze ktoś może być niezadowolony. Jak trudno jest uczyć i egzaminować, szczególnie gdy pojawia się problem postawienia oceny negatywnej, wiedzą dobrze ci, którzy tym się zajmują....


    Z przyjemnością informujemy o włączeniu do Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS nowego certyfikatu, który doskonale rozszerza ofertę programową Stowarzyszenia.


    Obecnie obowiązujący, znowelizowany Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, nowy zapis Art. 37a ust 13. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, w pełni przywraca instruktorom PZŻ ustawową nobilitację tego stopnia, zlikwidowaną dotychczasowymi zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. Jednocześnie dokładnie określa zakres uprawnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń żeglarskich, potwierdzając tym samym uzyskiwane przez instruktorów PZŻ stosowne kwalifikacje ...


Informacja o ISSA

Zarząd Stowarzyszenia Hals oraz Pan Jerzy Durejko przepraszają, jeżeli zawarte w artykule pt. „ISSA – mity i rzeczywistość”, który ukazał się na stronie portalu Stowarzyszenia Hals w dniu 21 lutego 2011 roku, informacje, zapytania, wątpliwości mogły wprowadzić czytelnika w błąd co do działalności ISSA Poland. Poniżej przedstawiamy aktualną informację uzyskaną od Stowarzyszenia Federacja Szkół Żeglarskich ISSA Poland, za którą dziękujemy.


    Zapraszamy do zapoznania się z Systemem Edukacji Żeglarskiej HALS - JUNGA&KADET.


--------------------------------------------     Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi. Ponad roczne starania o przywrócenie do zapisów Ustawy instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego zakończyły się sukcesem jeszcze w tej kadencji Sejmu RP.
... nowelizacja zapisów ust. 13 w Art. 37a Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej zawartych w Ustawie z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857).
Art. 37A, ust.13. Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej ...
-------------------------------------------------------


    W Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają intensywne prace nad treścią nowego Rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej (do Ustawy o sporcie). W drugiej połowie marca MSiT rozesłało do dziewięciu instytucji (w tym do Stowarzyszenia HALS) prośbę o przedstawienie propozycji do nowo redagowanego aktu prawnego. Stowarzyszenie HALS opracowało szereg propozycji zapisów dotyczących spraw związanych z uprawianiem żeglarstwa, m.in.: strukturę państwowych stopni żeglarskich z warunkami ich uzyskania oraz uzyskiwanymi uprawnieniami, bezpieczeństwo żeglowania, szkolenie żeglarskie, egzaminy żeglarskie. Każda z naszych propozycji została szeroko uzasadniona.
Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami Stowarzyszenia HALS ... Zachęcamy również do porównania ich z propozycjami innych środowisk żeglarskich ...


W Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857), która weszła w życie 16 października br., występuje bardzo kontrowersyjny zapis dotyczący uprawnień do szkolenia żeglarskiego. Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS wystosowało do Ministerstwa Sportu i Turystyki pismo z zapytaniem o interpretację prawną tych zapisów, a także z naszymi poglądami i propozycjami w tej sprawie ...
Od 16 października 2010 roku obowiązuje nowa Ustawa o sporcie (uchwalona 25 czerwca 2010 r.). Nas, Instruktorów Żeglarstwa PZŻ najbardziej interesowały zapisy związane ze szkoleniem żeglarskim i instruktorskim. Największy nasz niepokój, związany z zapisami nowej ustawy, dotyczy generalnej zmianie osób, które będą mogły prowadzić szkolenia żeglarskie i egzaminowanie na stopnie żeglarskie ...


13 września 2011 roku Senat RP przegłosował uchwaloną wcześniej przez Sejm RP Ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy o żegludze śródlądowej. Zmiana zapisów tej ustawy dotyczy osób mających uprawnienia do szkolenia żeglarskiego.
     Zapis ten przywraca ustawowe państwowe uprawnienia instruktorom żeglarstwa PZŻ (MIŻ PZŻ, IŻ PZŻ). Ponad roczne starania Stowarzyszenia HALS dla przywrócenia tych uprawnień uwieńczone zostały sukcesem (zobacz).  Przedstawiona zamiana zapisu ustawy oczekuje teraz tylko na podpis  Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego ...


     Rozpoczyna się właśnie kolejny sezon szkolenia żeglarskiego. Dla kilkuset organizatorów kursów żeglarskich, kilku tysięcy instruktorów prowadzących to szkolenie, a także prawie czterdziestu Okręgowych Związków Żeglarskich, organizujących w sezonie łącznie ponad tysiąc egzaminów na państwowe stopnie żeglarskie, pojawił się poważny problem z interpretacją zapisów wprowadzonej w 2010 roku Ustawy o sporcie, a także zmienionej tą ustawą, Ustawy o żegludze śródlądowej ...

Wejście w życie nowej Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857) mając na celu uporządkowanie wielu spraw związanych z organizacją i uprawianiem sportu w naszym kraju, spowodowało wyraźne zaniepokojenie środowiska żeglarskiego. Dotyczy to w szczególności instruktorów PZŻ. Stowarzyszenie HALS postanowiło przedstawić kilka istotnych informacji związanych z organizacją szkolenia żeglarskiego w obecnej sytuacji parwnej ...

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Wypromuj również swoją stronę
Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów Żeglarstwa HALS
ul. Wał Miedzeszyński 397
03-942 WARSZAWA
zobacz: kontakt


Witamy na serwisie informacyjnym Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową (kursy instruktorskie). Jeżeli jesteś już instruktorem lub zamierzasz nim zostać, polecamy dział: SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE. Wszelkie informacje dotyczące Stowarzyszenia HALS znaleźć można w dziale STOWARZYSZENIE. Warto przejrzeć materiały zebrane w dziale Vademecum INSTRUKTORA. Godnymi uwagi są również materiały zamieszczone w działach AKTY PRAWNE oraz WYDAWNICTWA. Informacje dotyczące  uprawnień poszczególnych stopni żeglarskich i instruktorskich znaleźć można w działach: STOPNIE ŻEGLARSKIE i STOPNIE INSTRUKTORSKIE.
Zarząd
Stowarzyszenia HALS
W przypadku problemów z wyświetlaniem zawartości naszego serwisu informacyjnego HALSnet, polecamy uaktualnienie (bezpłatne)  wersji przeglądarki internetowej np. Internet Explorer (wersja IE8).Stowarzyszenie HALS dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu informacyjnego HALSnet było sprawne i spełniało oczekiwania internautów.
Aby umożliwić pobieranie z serwisu HALSnet materiałów i pomocy szkoleniowych, wskazane jest korzystanie z aktualnej wersji programu do odczytywania plików w formacie pdf.  Polecamy Adobe READER.
Koleżanki i Koledzy, instruktorzy i trenerzy żeglarstwa

         Myśl utworzenia Stowarzyszenia instruktorów i trenerów żeglarstwa od kilku lat towarzyszyła naszym działaniom i dyskusjom na wielu spotkaniach żeglarskich. Integracja aktywnie działających instruktorów i trenerów nie zawsze powiązanych z klubami żeglarskimi, doskonalenie i unifikowanie własnych umiejętności szkoleniowych, a także warsztatu instruktorsko-trenerskiego, wspólne opracowywanie materiałów szkoleniowych oraz wzajemna pomoc i współpraca, to główne przesłanki w zamiarze powstania Stowarzyszenia.
       Jest także wiele problemów i spraw, w których załatwienie Stowarzyszenie powinno się zaangażować. Bezpieczeństwo na wodzie, aktywna popularyzacja żeglarstwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ochrona środowiska wodnego i związanych z tym działań ekologicznych, a także aktywna współpraca z administracją państwową i regionalną oraz różnego typu organizacjami zajmującymi się tą problematyką, to jedne z najważniejszych zadań dla Stowarzyszenia.
          Są to sprawy, które pojedyncze osoby nie są w stanie, w tak skuteczny sposób, załatwić. W tak aktywnym zespole będzie to szybsze i skuteczniejsze. Czeka nas ogrom pracy i dlatego zapraszamy do współdziałania instruktorów i trenerów żeglarstwa ze wszystkich regionów kraju, tych którym te problemy nie są obojętne, i wstąpienie do powstałego właśnie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Wśród członków założycieli Stowarzyszenia są m.in. moi Koledzy: Marek Berkowski, Jacek Czajewski, Jerzy Dąbrowski, Zbyszek Dąbrowski, Andrzej Panicz i wielu nie wymienionych tutaj szkoleniowców żeglarskich.
          Działając wspólnie będziemy mieć świadomość, że przyszłe dni przyniosą nam jeszcze lepsze możliwości dla popularyzacji i uprawiania tej wspaniałej dziedziny życia jaką jest żeglarstwo.
Zbigniew Chodnikiewicz */
* / Kolega Zbigniew Chodnikiewicz był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń żeglarzy i instruktorów żeglarstwa. Organizator licznych kursów szkoleniowych na stopnie instruktorów PZŻ. Prekursor nowoczesnej metodyki żeglarstwa. Wybitna osobowość, znakomity pedagog i dydaktyk. Wieloletni, aktywny działacz Polskiego Związku Żeglarskiego (Warszwsko-Mazowiecki OZŻ, Komisja Szkolenia PZŻ). Instruktor Wykładowca PZŻ z legitymacją nr 1. Nestor szerokiej rzeszy instruktorów i nauczycieli żeglarstwa. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wyróżnieniami żeglarskimi. Autor podręczników dla instruktorów, takich jak Almanach instruktora żeglarstwa, Poradnik Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego, Poradnik egzaminatora. W strukturach Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS pełni funkcję Prezesa Honorowego. Zmarł 23 grudnia 2010 roku ...Korekta Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ
UWAGA: Zapraszamy do zapoznania się z korektą Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ, obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku (postanowienia ogólne, załączniki, druki).Zapraszamy do współpracy instruktorów i trenerów żeglarstwa. Nasz wspólny wysiłek i praca na rzecz podnoszenia jakości szkolenia żeglarskiego i bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów wodnych, uczynić ma uprawianie żeglarstwa przygodą i realizowaniem własnych pasji.bottom end
Copyrights 2009-2010 Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS
system CMS