site map
      rss pl
   home   
   aktualności   
   humor   
   FAQ   
   kontakt   
drukuj strone
zapisz jako pdf
aktualności  / 
Legitymacje Stowarzyszenia HALS  / 
HALS LINE

Aktualności

Legitymacje Stowarzyszenia HALS

Staraniem Zarządu Stowarzyszenia HALS sfinalizowane zostało zamówienie na legitymacje członkowskie Stowarzyszenia HALS. Będą one wręczane członkom Stowarzyszenia na centralnych lub regionalnych spotkaniach żeglarskich organizowanych przez Stowarzyszenie HALS (na życzenie mogą być one również wysyłane pocztą na wskazany adres członka stowarzyszenia).

Pragniemy przypomnieć o konieczności jak najszybszego nadesłania na adres biura Stowarzyszenia HALS podpisanego zdjęcia legitymacyjnego (format: 3,5 x 4,5 cm) celem wyrobienia wspomnianej legitymacji. Ze wzorem legitymacji można zapoznać się na naszym serwisie HALSnet (zobacz).
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS
ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-392 WARSZAWA

Jednocześnie przypominamy o obowiązku opłacenia składki członkowskiej za rok 2010 w wysokości 50,- zł (uwaga dotyczy osób zalegających z opłatą) oraz opłaty wpisowej w wysokości 50,- zł wnoszonej przez nowych członków Stowarzyszenia. Z procedurą wnoszenia opłat w Stowarzyszeniu można zapoznać się na naszym serwisie HALSnet (zobacz).
konto bankowe Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS
PKO BP 96 1020 1055 0000 9802 0246 7660
(dopisek: SKŁADKA 2010nazwisko, imię)
(dopisek: WPISOWE 2010nazwisko, imię) - nie dotyczy członków założycieli

Wiceprezes Stowarzyszenia HALS
Mariusz Zawiszewski
dodał: Mariusz Zawiszewski


bottom end
Copyrights 2009-2010 Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS
system CMS